Профил на компанията


Доминони е създадена преди повече от 50 години в малко селце в района на Крема. В следвоенния период, с напредъка на механизацията в селското стопанство господин Доминони, разполагайки с механици и собствена работилница решава да създаде адаптер за неговия собствен комбайн. В качеството си на потребител и познавайки реалните проблеми, с които се сблъскват по време на прибиране на реколтата, прави машина, която се определя като изключително здрава, не се поврежда и работи по най-добрия начин. Този начин на конструиране и изработка се използва и от следващите поколения. Първоначалното разпространение на машината е благодарение на неговите съседи,които виждайки машината на полето молят Г-н Доминони да им произведе такава и за тях. И така дейността на Доминони се трансформира, от потребител към производител на селскостопански машини.
Сегашното производство е предназначено 90% за международния пазар, а останалите 10% са предназначени за вътрешния пазар. За да се справя с конкуренцията на пазара нашата компания се възползва от десетилетия опит, които водят до създаването на все по-ефективни, надеждни и авангардни продукти.