50 GODINA KVALITETA I TRADICIJE

Dominoni srl je kompanija koja se više od pola veka bavi proizvodnjom adaptera za kukuruz. Naša kompanija, koja se u početku uglavnom bavila proizvodnjom adaptera za kukuruz, je u poslednjih par godina počela da proizvodi i adaptere za suncokret kao i silažne hedere koje su takođe zauzeli važno mesto u proizvodnji.