EIMA 2014

Dominoni srl će biti prisutan na idućem izdanju EIMA International (međunarodna izložba mašina za poljoprivredu i vrtlarstvo) koji se održava od 12. do 16. Novembra 2014.
PAD. 16 – STAND A6


SIMA 2015

Dominoni srl će biti prisutan na SIMA (međunarodna izložba poljoprivrede i stočarstva) koja se održava od 22. do 26 Februara 2015.