GLOBALNO PISUSTVO

Za više od 50 godina, dilerska mreža naših proizvoda je doživela stalni porast. Saradnici su korisnici/dileri, koji su shvatili glavne karakteristike naših proizvoda: kvaliteta, funkcionalnost, jednostavnost, učinkovitost i izdržljivost. Od SAD-a do Azije i od Europe do Afrike, koji je imao mogućnost da upozna naše proizvode verovatno će nam se vratiti.