Şirket profili


Dominoni şirketi 50 yıl önce Cremasco yaylalarındaki küçük bir kasabada doğdu. Savaş sonrasında makine alanında elde edilen gelişmeler, küçük bir atölyesi olan mekanik tutkunu Bay Dominoni’yi kendi hasat makinesi için bir mısır başlığı yapmaya yöneltti. Kendisi de hasat işinde çalıştığı için, bu işi yaparken karşılaşılan sorunları çok iyi biliyordu. Bu nedenle çok sağlam, asla kırılmayan ve mükemmel çalışan bir makine yapmayı hedefledi. Onun bu yaklaşımı, daha sonraki kuşaklara da aktarıldı. Yeni mısır makinesini gören ve nasıl çalıştığına şahit olan komşuları, Bay Dominoni’den kendileri için de bir tane yapmasını istediler. Bu şekilde makinenin ünü duyuldu. Böylece Dominoni kullanıcıyken tarım makineleri imalatçısı oldu.
Şirketin üretim kapasitesinin %90’ı yurtdışına, kalan %10’uysa ulusal pazara yönlendirilmektedir. Şirketimiz, pazarda rekabet üstünlüğü elde etmek için uzun yıllar boyunca biriktirdiği deneyiminden faydalanmakta, bu deneyimle daha etkili, güvenilir ve üstün teknolojiler üretmektedir.